Læse- og regneproblemer

Klienthistorie

En pige, der går i 2.kl. på en friskole, blev af sin klasselærer opfordret til at gå til kinesiolog. Hun havde problemer med dansk og regning, men var ellers glad for at gå i skole og især glad for musik og gymnastik.

Jeg foreslog, at der blev lavet en dominanstest på pigen for at afdække hendes stærke sider i indlæringssituationen. Testen viste, at pigen var visuelt stærk, når det drejede sig om at arbejde med detaljer, og denne måde var den bedste for hende, når hun skulle lære nyt. Når hun skulle høre tingene, arbejdede hun først i helheder og derefter i detaljer, og dette forklarede jo, hvorfor hun af og til havde vanskeligheder, når hun skulle høre enkeltlyde. Jeg skrev mine resultater ned og gav moderen dem med hjem, så hun kunne give dem videre til klasselæreren, som derefter ville kunne tænke resultaterne ind i undervisningen, og dette ville give pigen en bedre undervisning, fordi den ville tage udgangspunkt i hendes stærke sider.

Målet for afbalanceringerne blev, at hun var god til at læse og regne. Da pigen og moderen kom igen efter den første afbalancering, kunne de fortælle, at de kunne mærke forandringer allerede næste dag. Det var gået nemmere i skolen og også bedre. Sådan fortsatte det, og da de kom fjerde gang, kunne de berette, at pigen nu var meget gladere og følte sig godt tilpas i skolen, og der var nu ikke mere stress tilbage, og forløbet var færdigt på blot 4 gange.

Under afbalanceringerne blev der arbejdet med Pædagogisk Kinesiologi samt Hjernen, og der var hjemmeøvelser til hver gang, og der blev også arbejdet med konkylieessenser, som er meget gode til børn.

Tilbage til oversigten