Anvendelse

Kinesiologi kan bruges af alle, og den egner sig til både børn og voksne.

Kinesiologi kan bruges til at få energierne til at fortsætte deres frie strøm i en krop, der har det godt, og  kan ligeledes bruges, når forskellige former for vanskeligheder er opstået og har blokeret den frie energistrøm i kroppen.

Disse vanskeligheder kan være af såvel fysisk som psykisk art, og de bevirker, at kroppen ikke er i balance. Der er ophobning af energi et sted i kroppen og underskud af energi et andet sted i kroppen.

Kinesiologi er en hjælp til at overvinde vanskeligheder, en hjælp til selv at tage ansvar og dermed blive en vinder.

Desuden kan Kinesiologi bruges forebyggende – profylaktisk – og dermed støtte og fremme en allerede positiv udvikling.

 

Kort sagt

Kinesiologi kan gøre et menneske fri for stress og fuld af energi, øge livsglæden og gøre livet lettere for den enkelte. Livsglæde giver mening med tilværelsen. Det er vigtigt, at hver enkelt menneske er opmærksom på sit eget liv og træffer de bevidste valg, der giver balance, harmoni og livskvalitet.